slovensky | english
RNDr. Matej Masný, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:Odborný asistent - Vedúci Centra geoinformatiky a digitálnych technológií
Pracovisko:Katedra geografie a geológie FPV UMB
Adresa pracoviska:Tajovského 40, 974 01, Banská Bystrica
Telefón:+421 48 44 67 305
E-mail:matej.masny@umb.sk