Slovenská geografická spoločnosť
slovensky | english
Mgr. Anna Máriássyová
Kontakt | Publikácie | Životopis
E-mail: mariassyova@fns.uniba.sk