Slovenská geografická spoločnosť
slovensky | english
RNDr. Anna Mydlová
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku: doktorand
Pracovisko:Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Adresa pracoviska:Ilkovičova 6, Bratislava 842 15
E-mail:mydlova@fns.uniba.sk; annamydlova@hotmail.com