slovensky | english
Mgr. Marek Civáň
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:interný doktorand
Pracovisko:Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre
Adresa pracoviska:Trieda Andreja Hlinku 1, 94974 Nitra
Telefón:0376408639
E-mail:marek.civan@ukf.sk