slovensky | english
RNDr. Anton Kasagranda
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:doktorand
Pracovisko:Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Adresa pracoviska:Mlynská Dolina, Bratislava
E-mail:kasagranda@fns.uniba.sk