slovensky | english
Zoznam noviniek
GeoKARTO 2024


REGIÓN A GEOGRAFIA
50 rokov regionálnej geografie na PriFUK v Bratislave


X. MEDZINÁRODNÉ GEOGRAFICKÉ KOLOKVIUM
Danišovce
16. ? 18. 10. 2024


Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru
30. medzinárodná geografická konferencia

TERMÍN: 21.-22.11.2024

MIESTO: Nitra

WEB konferencie: https://www.kggrr.fpvai.ukf.sk/index.php/9-oznamy/683-21-22-11-2024-30-medzinarodna-geograficka-konferencia-na-kggrr


75. rokov prešovského geografického pracoviska
Konferencia a stretnutie pri príležitosti 75. výročia prešovského geografického pracoviska dňa 19. - 20. septembra 2024


VYSOKÉ HORY NITRA
16. ročník festivalu o horách a cestovaní


Geografia a prax
prednáška Prof. Petra Spišiaka


Trilógia Kamenné Slovensko
poznajte fascinujúce kamenné miesta Slovenska


Človek a krajina v minulosti IX.
Historicko-geografický výskum krajiny
a environmentálne dejiny krajiny


Metakrajinná ekológia
prednáška Dr.h.c. Prof. Dr.rer.nat. RNDr. Florina Žigraia, DrSc.


Bádateľstvo - príprava učiteľov geografie
Prednáška a seminár RNDr. Barbary Baarovej, Ph.D.


Geografia a vojnové konflikty
Prednášky Prof. RNDr. Vladimíra Baara, CSc. v Nitre


Migrácia zdola nahor či z východu na západ?
Geografický ústav SAV, v. v. i. a Slovenská geografická spoločnosť pri SAV si Vás dovoľujú pozvať na hosťovskú prednášku Ladislava Novotného s názvom Migrácia zdola nahor či z východu na západ?


Krajina - predindustriálna, postindustriálna, kultúrna...
Cyklus prednášok prof. RNDr. Jaromíra Kolejky, CSc. v Nitre


Geografia a zdravie obyvateľstva
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre a
Západoslovenská pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
pozýva na prednášky PhDr. Dany Hübelovej, Ph.D. ? z Fakulty regionálneho rozvoja a
medzinárodných štúdii Mendelovej univerzity v Brne, Ústavu sociálnych štúdii, ktoré sa budú
realizovať podľa nižšie uvedeného harmonogramu na Katedre geografie, geoinformatiky a
regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1


PETÍCIA
proti zavedeniu cyklov v základných školách v navrhovanej kurikulárnej reforme


Školská geografia - súčasnosť a perspektívy 2022
Stredoslovenská pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti a Katedra geografie a geológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Školská geografia ? súčasnosť a perspektívy 2022 v kontexte aktuálnej reformy vzdelávania


Čakajú aj Európu klimatické konflikty?
Geografický ústav SAV, v. v. i. a Slovenská geografická spoločnosť pri SAV si Vás dovoľujú pozvať na hosťovskú prednášku Jozefa Pecha s názvom Čakajú aj Európu klimatické konflikty?


Vltava - proměny historické krajiny: cesta od záměru projektu k jeho výstupům
Prednáška RNDr. Dany Fialové, Ph.D. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Prahe


Zomrel prof. Leszek Starkel
významný poľský geograf a geomorfológ


Ponuka na spoluautorstvo monografie
Kto by mal záujem podieľať sa na písaní monografie týkajúcej sa etnických menšín v USA, potrebné info nájde v texte nižšie.


Vysvetlenie ohľadne členského
podivný e-mail opäť útočí


podivný e-mail
vysvetlenie k predošlému oznamu


Diskusia ? Dr. Hajdukiewicz, hydromorfologické zmeny a obnova riečnych systémov
prednáška Dr. Hajdukiewicz


QUO VADIS TROLLEYBUSES?DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ELECTRIC URBAN TRANSPORT IN POLAND
Prednáška v spolupráci s Geografickým ústavom SAV


Ku koreňom nitrianskej geografie
konferencia a diskusné fórum


Vysoke hory Nitra 2018
13. ročník festivalu o horách a cestovaní


Česká výzkumná stanice na Antarktide
#terénní kampaň 2017/2018


Kongres SGS/Zjazd ČGS (aktualizovaný program)
Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti a Zjazd Českej geografickej spoločnosti


Program: Kongres SGS/Zjazd ČGS
Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti a Zjazd Českej geografickej spoločnosti