slovensky | english
Zoznam noviniek
Novembrový Klub učiteľov geovied
dve prednášky


KEĎ CIEĽOM JE CESTA
Putovanie najvýznamnejšou religióznou a kultúrnohistorickou trasou
Európy.


Klub učiteľov geovied pozýva...
25. 10. 2017, 14:30 - 17:30


Dobrodružné dobrodružstvá prof. Viliama Lauka vo svete a na Slovensku
26.9.2017, 18:18, B1-301 - Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave


O malej väčšine
článkonožce z pohľadu paleontológa


Rozlúčka s prof. Viliamom Laukom


Veľmi smutná správa pre všetkých, ktorí poznali profesora Lauka


Katedra Katedra fyzickej geografie a geoekológie pozýva...
séria prednášok hostí z Poľska


Monitoring bioty ako súčasť hodnotenia prírodného prostredia dotknutého výstavbou VD Gabčíkovo
prednáša: RNDr. Igor Matečný, PhD.


Budovanie hradov na Považí
prednáška J. Laciku


Seasonal Geomorphic Processes and Rates of Sand Movement at Mount Baldy Dune in Indiana, USA
Prof. Zoran Kilibarda (Department of Geosciences, Indiana University Northwest, USA)


Brehová erózia slovenských riek - takmer zabudnutý prírodný fenomén
prednáša: Ing. Peter Pišút, PhD.


25. ročník stredoeurópskej geografickej konferencie
Vážení přátelé geografické komunity, milé kolegyně, milí kolegové,

dovolte mi, abych Vás opět po dvou letech co nejsrdečněji pozval do Brna na půdu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kde se uskuteční výroční 25. ročník středoevropské geografické konference na téma Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe. Konference se uskuteční v termínu 12. - 13. října 2017.


LAND USE/COVER CHANGES, BIODIVERSITY, HEALTH AND ENVIRONMENT, LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT
IGU Thematic Conference


Aká si, slovenská veda?
Diskusné fórum


EUGEO 2017
Informácie o EUGEO 2017


Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Otvorený list ministrovi


Školská geografia - súčasnosť a perspektívy
Pozvánka na vedeckú konferenciu s názvom Školská geografia - súčasnosť a perspektívy.


Slovensko-Česko-Poľský seminár
11th Slovak-Czech-Polish Seminarium
?Flows, Spaces and Societies in Central Europe?


24. medzinárodná geografická konferencia

Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru - nové výzvy pre rozvoj


Kuba - ekonomické, sociálne a politické zmeny
Exkluzívna prednáška na UKF v Nitre


Výročná konferencia Českej geografickej spoločnoti
pozvánka na výročnú konferenciu Ćeskej geografickej spoločnosti, ktorá sa bude konať 5.-7.9.2016 v Českých Budejoviciach.


Kongres Poľskej geografickej spoločnosti
Poľská geografická spoločnosť usporiada koncom júna kongres v Krakove.


Central European Conference of Historical Geographers
Predĺženie termínu zasielania abstraktov na CECHG2016.


Pozvánka na vedeckú konferenciu - aktualizované
Pozývame Vás na vedeckú konferenciu pri príležitosti stého výročia narodenia prof. RNDr. Michala Lukniša, DrSc.


Central European Conference of Historical Geographers
Pozvánka na konferenciu historických geografov spoluorganizovanou Českou geografickou spoločnosťou.


Finále súťaže Poznáš Bratislavu
Pozvánka na finále vo vedomostnej súťaži Poznáš Bratislavu?


POTENCIÁL GEOTURIZMU V POĽSKU A NA SLOVENSKU, NA PRÍKLADE PODTATRANSKÉHO REGIÓNU
mgr. Anna Chrobak


Odišiel Doc. RNDr. Gejza Olas, CSc.

* 9.1.1931 v Hosťovciach nad Bodvou

+ 22.11.2015 v Nitre

- docent v študijnom odbore Regionálna geografia
- vedúci katedry zemepisu a dejepisu Pedagogickej fakulty v Nitre (1986 - 1989)
- vedúci katedry zemepisu Pedagogickej fakulty v Nitre (1969 - 1973)


Tematické kolokvium Maloobchod a nákupné správanie spotrebiteľov
Dňa 14.-15. októbra 2015 sa uskutočnilo medzinárodné tematické kolokvium v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach organizované Katedrou regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Geografickým ústavom SAV a Slovenskou geografickou spoločnosťou pri SAV. Na kolokviu sa zúčastnilo 27 účastníkov zo Slovenska a Českej republiky a odznelo 13 tematických diskusných príspevkov z oblasti geografie, ekonómie a sociológie.