slovensky | english
Oznam
Školská geografia - súčasnosť a perspektívy 06.02.2017
Pozvánka na vedeckú konferenciu s názvom Školská geografia - súčasnosť a perspektívy.

Vážení členovia českej a slovenskej geografickej komunity, didaktici geografie učitelia a priatelia geografie, dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú konferenciu s názvom Školská geografia - súčasnosť a perspektívy so zameraním na vyučovanie geografie vo všetkých stupňoch vzdelávania. Cieľom konferencie je poskytnúť príležitosť pre didaktikov a učiteľov na výmenu skúseností z teórie a praxe vyučovania geografie. Časť konferencie bude vyhradená aj praktickým ukážkam efektívnych metód vyučovania geografie vo forme workshopov.
Viac informácií nájdete na:
http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-geografie-a-geologie/oznamy/medzinarodna-vedecka-konferencia-skolska-geografia-sucasnost-a-perspektivy-5179.html