slovensky | english
Oznam

24. medzinárodná geografická konferencia 14.04.2016

Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru - nové výzvy pre rozvoj

Pozývame Vás na tradičnú geografickú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch

12. a 13. októbra 2016

na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre.

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Kontakty: www.kgrr.fpv.ukf.sk, milan.midler@ukf.sk


Priložený súbor
24. medzinárodná geografická konferencia [.pdf] 558.79 kB