slovensky | english
Oznam
Tematické kolokvium Maloobchod a nákupné správanie spotrebiteľov 18.10.2015
Dňa 14.-15. októbra 2015 sa uskutočnilo medzinárodné tematické kolokvium v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach organizované Katedrou regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Geografickým ústavom SAV a Slovenskou geografickou spoločnosťou pri SAV. Na kolokviu sa zúčastnilo 27 účastníkov zo Slovenska a Českej republiky a odznelo 13 tematických diskusných príspevkov z oblasti geografie, ekonómie a sociológie.

V mene organizačného tímu ďakujem všetkým zúčastneným za aktívnu účasť a rozvoj problematiky geografie maloobchodu, spotreby a nákupného správania spotrebiteľov.
František Križan