slovensky | english
Oznam

Prednáška prof. Arilda Holt-Jensena 20.05.2015
Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre a Západoslovenská pobočka SGS pri SAV Vás pozývajú na exkluzívnu prednášku prof. Arilda Holt-Jensena na tému

"Transformácia zo socialistického plánovania na trhovú ekonomiku - vplyvy na poľnohospodársku výrobu a vidiecku krajinu v Estónsku a Lotyšsku"


Prednáška sa uskutoční v piatok 29. mája 2015 o 11:00 v miestnosti B204 na KGRR FPV UKF v Nitre.

Viac informácií v priloženom súbore.


Priložený súbor
Prednáška prof. Arilda Holt-Jensena [.pdf] 995.55 kB