slovensky | english
Oznam

Shallow and deep - social and capitalistic 14.04.2015
Bratislavská pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV, Geografický ústav SAV a Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR pozývajú členov, geografov, učiteľov geografie a kolegov z príbuzných disciplín, ako aj ďalších záujemcov na prednášku s diskusiou

Mgr. Tomáša Daněka, Ph.D.

odborníka v oblasti humanitnej environmentalistiky a environmentálnej etiky

(Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)


Shallow and deep - social and capitalistickedy: 14. apríla 2015 (utorok) o 14. 00 hod.
kde: knižnica Geografického ústavu SAV, Bratislava, Štefánikova 49, 3. posch., č. dverí 323Priložený súbor
Shallow and deep - social and capitalistic [.doc] 642.5 kB