slovensky | english
Oznam

23. ročník stredoeurópskej geografickej konferencie 17.03.2015
Katedra geografie PdF MU v Brne v spolupráci s Katedrou geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre a Juhomoravskou pobočkou Českej geografickej spoločnosti Vás pozývajú na konferenciu

"Středoevropský prostor v pohledu současné geografie"

Vážení členové české a slovenské geografické komunity, přátelé geografie, rádi bychom vás pozvali na již 23. ročník středoevropské geografické konference. Setkání českých a slovenských geografů tradičně probíhající pod regionálním zacílením na středoevropský prostor. Pravidelná setkání v Brně a v Nitře jsou v současnosti již ojedinělou možností seznámit se navzájem se širokým přehledem aktivit geografů po obou stranách mladé politické hranice. Jednání se budou odehrávat v těchto základních sekcích:

Krajina jako laboratoř,
Geografické vzdělávání,
Užitečná geografie,
Digitální geografická data,
Mladí geografové.

Uvítáme rovněž posterovou sekci s prezentacemi aktuálních výstupů z činnosti. Podíváme se také po novinkách ve vybavenosti města Brna a neformálně prodiskutujeme další zajímavá témata.

http://geokonference.ped.muni.cz/


Priložený súbor
23. ročník stredoeurópskej geografickej konferencie [.pdf] 932.7 kB