slovensky | english
Oznam

Voda nad zlato 12.11.2014
Čo som zistil a zažil počas študijného pobytu v Peru?

prednáška Mikuláša "Maňa" Hubu
12. november 2014, 15:30, knižnica Geografického ústavu SAV


Priložený súbor
Voda nad zlato [.pdf] 218.43 kB